Beroepscompetentieprofiel

Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut versterkt de herkenbaarheid van het beroep voor zowel vaktherapeuten zelf als collega’s, werkgevers en cliënten. Het zorgt voor een heldere en eenduidige formulering waarmee ons beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft ons beroep in al zijn facetten.

Het Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut is in samenwerking met GGZ Nederland tot stand gekomen.

Het Beroepscompetentieprofiel beschrijft:

  • in welke beroepscontext de vaktherapeut werkt,
  • welke taken hij/zij uitoefent,
  • in welke kritische situaties hij/zij voor professionele dilemma’s staat en
  • welke competenties hij/zij nodig heeft om professioneel te kunnen handelen.

Kijk hier voor het Beroepscompetentieprofiel.

 

Klik hier voor het Beroepscompetentieprofiel Beeldend Therapeut 

 

Voor meer informatie mail naar nvbt.secretaris@vaktherapie.nl